Science of Stupid

Science of Stupid

Tillgänglig på Disney+
Dallas Campbell presenterar en hoper nya missöden begångna av modiga om än vilseledda individer från hela världen, och förklarar sedan vetenskapen bakom deras misslyckanden och förödmjukelser genom skräddarsydda animationer som bilder i super-slowmotion. Varje vecka visar vi 50-60 missödesklipp - vanliga människor som begår extraordinära misstag.
I rollerna Dallas Campbell, Richard Hammond