Star Wars Rebels Shorts

Star Wars Rebels Shorts

Tillgänglig på Disney+
Det är en mörk tid i galaxen då det galaktiska Imperiet fortsätter att strama åt sin kontroll genom förtryck och rädsla, vilket tvingar några modiga individer att slå sig samman i motstånd. Den brokiga besättningen på rymdskeppet Ghost står upp för dem som inte kan kämpa för sig själva och skapar gnistan som kan antända ett uppror.