Age of Ice

Age of Ice

Tillgänglig på Prime Video, iTunes
Massiva jordbävningar orsakade av förskjutningar i den arabiska kontinentalplattan, resulterar i enormt ostabila väderförhållanden och hastigt sjunkande temperaturer. Semestrande familjen befinner sig plötsligt i kamp med den farliga kylan som är på väg att försätta hela världen i en ny istid. Sfinxen, pyramiderna och hela Sahara övertäcks av enorma snömängder.
I rollerna Barton Bund, Jules Hartley, Bailey Spry
Regissör Emile Edwin Smith