Age of Ice

Age of Ice

Tillgänglig på iTunes, Prime Video
Massiva jordbävningar orsakade av förskjutningar i den arabiska kontinentalplattan, resulterar i enormt ostabila väderförhållanden och hastigt sjunkande temperaturer. Semestrande familjen befinner sig plötsligt i kamp med den farliga kylan som är på väg att försätta hela världen i en ny istid. Sfinxen, pyramiderna och hela Sahara övertäcks av enorma snömängder, och iskylan har världen i ett järngrepp.
I rollerna Barton Bund, Jules Hartley, Bailey Spry
Regissör Emile Edwin Smith

Trailrar

Medverkande