Dear Mr. Watterson

Dear Mr. Watterson

Tillgänglig på iTunes
Kalle och Hobbe har spridit glädje till miljoner läsare över hela världen alltsedan Bill Watterson introducerade den till tidningarna år 1985. Dear mr Watterson utforskar hur denna ‘enkla’ tecknade serie har gjort ett så hållbart intryck på sina fans, industrin, och en generation serieartister och varför arvet efter Kalle och Hobbe håller sig levande än idag.
I rollerna Seth Green
Regissör Joel Allen Schroeder