We Go in at Dawn

We Go in at Dawn

Tillgänglig på Prime Video, iTunes
Sex dagar före D-dagen blir en av de ledande invasionsstrategerna nerskjuten över det ockuperade Frankrike. Han tas tillfånga av tyskarna och förs till ett transitläger, men han uppger ett falskt namn. Ett specialteam åtar sig det farliga uppdraget att frita honom innan tyskarna får kännedom om hans verkliga identitet och då kanske även invasionsplanerna.
I rollerna Kelvin Fletcher, Christos Lawton, Audrey L'Ebrellec
Regissör Ben Mole