Kejsarens nya skola
Tillgänglig på Disney+
Om den unge Kuzcos försök att avlägga examen och överta kejsarens tron trots alla förhinder.