Outer Banks

Outer Banks

Tillgänglig på Netflix
På en ö där klyftan mellan rik och fattig är stor tar John B hjälp av sina tre bästa vänner för att leta efter en skatt som är kopplad till hans pappas försvinnande.
I rollerna Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey