Pico da Neblina
Tillgänglig på Max
I en fiktiv framtid där marijuana har legaliserats i Brasilien får vi följa Biriba, en ung drogsmugglare från São Paulo som beslutar att lämna ett liv av brottslighet bakom sig, och använda sin kunskap för att sälja produkten på laglig väg tillsammans med sin oerfarne partner och investerare Vini. Biriba måste handskas med tyngden och påfrestningarna från sitt tidigare liv, kopplat till hans vän Salim, och de otaliga affärsutmaningarna som han kommer att ställas inför.