To Catch a Smuggler
Tillgänglig på Disney+
Från illegala droger till människor - internationella smugglare låter inget hindra dem från att smuggla sina varor in i USA. Vi följer specialutbildade agenter på amerikanska flygplatser när de försöker stoppa den illegala verksamheten.