The Number 23

The Number 23

Tillgänglig på iTunes, HBO Nordic
Walter Sparrow faller in i en mörk besatthet av siffran 23, vilket gör hans en gång idylliska liv till ett inferno av psykologisk tortyr, som kan leda till hans egen såväl som hans näras och käras död.
I rollerna Jim Carrey, Virginia Madsen, Logan Lerman
Regissör Joel Schumacher