Battlestar Galactica
Tillgänglig på SkyShowtime, Prime Video
"Battlestar Galactica" är en spännande tolkning av det klassiska äventyret med en hoprafsad flotta människor, de enda överlevande efter en förödande kärnvapenattack av robotar, cyloner. Då de ställs inför en strid de inte kan vinna mot en dödlig fiende tvingas de fly under skydd av deras enda kvarvarande stridsskepp, den gammalmodiga Battlestar Galactica.

Relaterat