Lexx

Lexx

Tillgänglig på Prime Video
Lexx handlar om en grupp utstötta som oavsiktligt stjäl det mest kraftfulla vapnet i hela universum. Trots att de inte har någon egentlig befogenhet, reser de genom fientliga och kaotiska universum och får vara med om alla möjliga äventyr. Det ständigt överhängande hotet, Lexx, är en enorm, förnimmande insekt som blivit genetiskt modifierad för att resa genom rymden och ödelägga allt i dess väg.
I rollerna Brian Downey, Xenia Seeberg, Michael McManus