Botched By Nature

Botched By Nature

Tillgänglig på hayu
Doktor Terry Dubrow och doktor Paul Nastiff reser i USA för att hjälpa människor med visuella missbildningar de är födda med. Med sin expertis kommer läkarna att försöka förändra de drabbades liv och ge dem chansen att leva ett normalt liv.