Mountain Men

Mountain Men

Beschikbaar op Prime Video
In Amerika zijn er mannen die nog altijd van het land leven. Met jagen en hun vangsten zorgen zij voor hun gezin. Het voortbestaan van deze Mountain men is gebaseerd op eeuwenoude vaardigheden die gedurende honderden jaren zijn geperfectioneerd.
Met D.B. Sweeney